Vocab – angielskie słownictwo

with Brak komentarzy
Tym razem coś trochę innego. Będzie sporo angielskiego słownictwa. Okazuje się, że nie jestem jedynym lexical geek i są inne osoby, które interesuje słownictwo i etymologia. Ciekawe, prawda? No, okay, możliwe, że głównie dla mnie i Tyler’a (ile przecinków w jednym zdaniu – straszne).
Pomyślałam, że dla urozmaicenia poprzeplatam gramę i dydaktykę rozwojem codziennego słownictwa w wersji native. Dlatego ta notatka została napisana przez osobę zupełnie bilingual i oprawiona moim polskim opracowaniem. Na wstępie zaznaczam, że to nie jest dosłowne tłumaczenie, ale jeśli chcecie pogimnastykować swoje komórki to zachęcam do zastanowienia się nad tym jakbyście przetłumaczyli inaczej. Ciekawa jestem, co Wy na to?
Without further ado – Zaczynamy.
Here are a few weird and wonderful words to brighten your day and strengthen your lexical prowess. 
Kilka dziwnych i cudownych słów dla rozjaśnienia twojego dnia i wzmocnienia umiejętności leksykalnych.

Angielskie słownictwo w spotkaniach towarzyskich

If you happen to be on a date, one word you probably want to steer clear of is erinaceous…a word used to describe how something resembles a hedgehog!
One word I have always found to be interesting was „a tragedy” – and its relationship with goats. The word tragedy originally meant goat-song in Greek. Many theories have arisen to explain this but they all share connections to Dionysus, the Greek god of theatre, among other things. The ancient Greeks would hold play contests where the prize would often be a live goat and sometimes this goat would be sacrificed created a dire sound, hence the name goat-song.
Zawsze interesowało mnie słowo „tragedy” (tragedia) i jego związek z kozłem. (To) Słowo tragedia oryginalnie z Greki znaczyło „pieśń kozła”. Narosło wiele wyjaśniających to teorii, ale wszystkie nawiązują do Dionizosa, greckiego boga teatru. Antyczni Grecy wystawiali sztuki teatralne w konkursach, w których nagrodą byłby żywy kozioł i czasami kozioł zostawał złożony w ofierze. W trakcie ofiary zwierze wydowało przeraźliwy dźwięk, stąd „pieśń kozła”.

 

Słowne dwuznaczności i uczenie się słownictwa po nocach

Sometimes a word sounds like it means one thing and turns out to mean something completely different. For example, if someone were to sabotage your wedding by hurling a load of cabbage at the bride as she makes her way down the aisle, what would you call that? That’s right! Cabotage! Well, you’d be wrong. It actually means coastal navigation!
Czasami brzmienie słowa sugeruje inne znaczenie niż rzeczywiste. Dla przykładu, gdyby ktoś próbował sabotować ślub wypuszczając i tocząc ładunek kapusty (cabbage) w kierunku kroczącej do ołtarza panny młodej, jakim słowem byś to określiła? Po angielsku byłby to „cabotage”. Cóż, byłoby to określenie błędne.”Cabotage” w rzeczywistości jest wyrażeniem określającym nawigację nabrzeżną.
GO, Figure!

 

Burning the midnight oil

Studying the etymology of words is often quite interesting when improving your vocabulary. One that is seldom used anymore is lucubration. From the Latin ‘lucubrare’ meaning ‘to work by lamplight’ so you can use this one if ever you are working yourself to hard and you need a break.
Studiowanie etymologii słów jest często dość interesujące kiedy rozwijamy swoje słownictwo. Jednym z rzadko już używanych słów jest „lucubration”. Z Łaciny „lucubrate” znaczy pracować przy świetle lampy, więc można użyć go do wyrażenia ciężkiej pracy i potrzeby przerwy. Ze słowem „lucubration” wiąże się idiom odnoszący się do nauki do póżnej nocy „to be burning the midnight oil”.

 

Słownictwo podróżne, a raczej podróże słowne

 

Lastly, as the holiday season is fast approaching, let’s end with the origins of the word ‘Noel’. Noel can refer to either Christmas or more specifically a refrain in a Christmas song. Interestingly, the word noel can be traced back to the Middle French ‘nael’ and then the Latin ‘natalis’ which shorts from the phrase ‘natalis deos domino’ meaning ‘the birth of the lord’.
Na koniec, z racji zbliżających się świąt, zakończmy pochodzeniem słowa „Noel” ( występuje ono w określeniu Gwiazdora czy Mikołaja).
„Noel” odnosi się do Bożego Narodzenia albo, konkretniej, do kolęd. Co ciekawe, to słowo ‚noel’ wywodzi się z francuskiego ‚nael’, a podążając tym śladem można dotrzeć do łacińskiego ‚natalis’, które jest skrótem od ‚natalis deos domino’ czyli ” narodziny pana’.

 

Języki i pochodzenie słownictwa nie muszą być nudne. Mogą być wręcz fascynujące i obrazować historię. Kilka minut zainwestowanych w sprawdzenie pochodzenia i znaczenia słownictwa bardzo szybko zaprocentuje w zapamiętywaniu i tworzeniu sieci semantycznej. Ale ty to sprawdź.
Zupełnie szczerze ‚Cabotage’ mnie rozbawił, bo w życiu nie przyszłaby mi do głowy scenka ślubna. Ale. Teraz już nigdy go nie zapomnę, no bo jak zapomnieć nawigację przez zalew kapusty do ołtarza? Im bardziej nieprawdopodobne historyjki, tym mózg na nie bardziej łasy. Pewnie nie raz tego doświadczyłaś w postaci tzw. Click Baits.

 

Dajcie proszę znać czy pomysł ze słownictwem się wam podoba.

Wprowadziłybyście jakieś zmiany/urozmaicenia?